چرا مشاوره دوره نوجوانى از ضروريات است؟

نوجوانى دوره بسيار حساس و ويژه اى در زندگى فرد است. انسان از دوره كودكانه پا به عرصه اى از عمر خود ميگذارد كه نقش و تأثيرگذارى اش در خانواده تغيير ميكند مرزى كه فرد را از كودكى وارد مرحله بزرگسالى ميكند. مهمترين ويژگى اين دوران بلوغ انسان است كه مرحله اى بسيار چالش زا و پرماجراست. نوجوان بر عکس کودک، نه تنها نمی خواهد با محیط سازگار شود بلکه می خواهد محیط را با خود سازگار کند که معمولاً با مقاومت بزرگسالان و بروز واکنش های ناسازگارانه همراه خواهد بود.

      برخی از این واکنش ها عبارتند از: اضطراب شدید، کشمکش های روانی، بى نظمى، دیر به خانه آمدن، تمایل به آرایش سر و صورت در دختران، تمايل به ارتباطات خارج از چارچوب خانواده، عدم پايبندى به قوانين منزل، خودانضباطى ناكافى و…

      بيشترين تعارضات و تنش ها را در خانواده هايى شاهد هستيم كه والدين بدليل عدم آگاهى از تلاطم اين دوران، با نوجوان همكارى نكرده و چه بسا بناى لجبازى و تنبيه وى را ميگذارند و يا با انتظارات و توقعات بيش از حد و اعمال فشار بحران اين دوران را هم براى خود و هم براى نوجوانشان مضاعف ميكنند. نوجوان نيز بدليل تثبيت شخصيت و حفظ عزت نفس خود و نيز ابراز وجود دست به پرخاشگرى زده و گاها شاهد هستيم كه با خدشه دار شدن احترام والد-فرزندى حجم مشكلات افزون ميگردد.

     بهتر است والدين در عين قاطعيت، مهربان باشند و در فضايى بدور از خشم و ايجاد تنش، مهارتهاى حل مسأله را به فرزند نوجوانشان آموزش دهند. به نوجوان فرصت دهند تا خود را يافته و خواسته هاى خود را با انتظارات شما همسو نمايد اما در عين حال آستانه تحمل خود را نيز بالا برده تا اين دوران پر از بحران را كه اثراتش كل سيستم خانواده را درگير ميكند با آرامش و سلامتى به پايان رساند.

ويژگيهاى نوجوان در دوره بلوغ

     نوجوانى دوره بلوغ است در اين دوران علاوه بر تغييرات ظاهرى و فيزيكى، ويژگيهاى خلق و خويى و شخصيتى نيز دستخوش تغييرات چشمگيرى ميشوند. بطوريكه نظريه پردازان اين دوران را دوره “بحران هويت” نامگذارى كرده اند. نوجوان بدنبال خويش است در پى يافتن پاسخ براى تعارضات ذهنى اش بوده و پاسخ بسيارى از “چراها” را در خود و محيط جستجو ميكند. بسيار زودرنج و حساس ميشود، ميخواهد ديده شود و خودش را ثابت كرده و اطرافيان باورش كنند. در عين حال شخصيت بسيار متغير و چندگانه اى پيدا ميكند بطوريكه گاهى حتى با خودش نيز درگير ميشود.

     نوجوان همانند يك نوزاد به توجه و عشق و همدلى نياز دارد و اين مسئوليت ما والدين است كه در اين برهه از گستره عمر، عشق و همدلى بيشتر و عميق ترى را نثار فرزندانمان نماييم.

     تغييرات هورمونى سبب ايجاد دگرگونى در بدن، خلق و خو، شخصيت و ديدگاه او ميشود. گاهاً ممكنست تا كنار آمدن با اين تغييرات روج درونى عميقى را متحمل شده و احساس شرم داشته باشد. كودكى كه تا چندى پيش تنها در انديشه بازى و شادى و انجام تكاليف مدرسه اش بود وارد دنيايى ميشود كه برايش غريب و دور از ذهن است و پذيرش آن بدون آگاهى دادن به او بسيار طاقت فرساست.

خدمات مركز مشاوره نداى زندگى در زمينه مشاوره نوجوان

     مجموعه نداى زندگى متشكل از تيمى توانمند و متخصص مفتخر است ضمن آگاهى دادن و همراهى با شما والدين عزيز براى پشت سر گذاشتن موفق اين دوران در فرزندتان، و نيز با گفتگوهاى سازنده و همدلانه با نوجوانتان وى را در گذر از اين مقطع مهم و تعيين كننده زندگى يارى داده و پابپاى شما عزيزان بحرانهاى اين دوران را حل و فصل نمايد. اطمينان شما والدين گرامى بزرگترين سرمايه ماست. جهت تعيين وقت مشاوره با شماره هاى درج شده تماس گرفته و افتخار اين همراهى را به متخصصين ما واگذار كنيد.

نویسنده: مریم رمضان