راه‌های درمان اضطراب

اضطراب يك حس مبهم و ناخوشايند و معطوف به آينده است. احساسى كه همواره با نگرانى از روى دادن اتفاقى بد همراه است. افرادى كه دچار اضطراب هستند دنيا و رويدادهاى آنرا متفاوت از ديگران درك ميكنند  آنها مسائل عادى را پرخطر و نيازمند توجه ارزيابى ميكنند و دائم در تلاش براى پيش بينى آينده براى رهايى از خطر و ضرر هستند. درحاليكه اكثر اين پيش بينى هاى منفى اتفاق نخواهد افتاد. درگيرى ذهنى بيش از حد موجب تشديد اضطراب است. فرد مضطرب همواره به نشانه هاى تهديدآميز توجه ميكند و دائماً در پى پايش تهديد جهت كسب اطمينان خاطر ميباشد.

بسيارى از افراد براى رهايى از اضطراب به خوردن قرص، استعمال دخانيات و مواد مخدر، نوشيدن الكل يا حتى پرخورى يا خريد روى مياورنددرحاليكه روانشناسان معتقدند بهترين راه براى مقابله با اضطراب “روبرو شدن و پذيرش واقعيات زندگى” است. اضطراب بالا منجر به اختلال در روال خواب، بيدار شدنهاى مكرر و درنتيجه ايجاد مشكل در عملكرد شغلى، تحصيلى و اجتماعى ميگردد كه آرام سازى عضلانى ميتواند اين حالت را با كاهش كورتيزول در بدن، تعديل كند. كورتيزول هورمونى است كه درهنگام اضطراب در بدن ترشح شده و منجر به ايجاد پاسخ جنگ يا گريز در ارگانيسم بدن در مقابل خطر خيالى يا واقعى ميگردد.

چرا درمان اضطراب در مركز نداى زندگى

امروزه متدهاى بسيارى براساس رويكردهاى مختلف براى درمان اضطراب وجود دارد كه فرد ميتواند با مراجعه به يك متخصص كارآزموده خود را از بند اين احساس ناخوشايند رهايى بخشد. متخصصين توانمند ما در اين مجموعه آماده ارائه راهكارهاى اثربخش درمانى به شما عزيزان جهت بهبود اختلالات اصطرابى و رسيدن به آرامش ميباشند. پروسه درمانى ارائه شده بوسيله همكاران مجرب ما، برگرفته از بروزترين متدهاى درمانى اثربخش در دنياست كه با رويكردى گذشته نگر و تحولى، با سيرى در زندگى گذشته فرد ريشه اضطراب را يافته و در كوتاهترين زمان ممكن اقدامات درمانى را به سرانجام مطلوب ميرسانند كه ماحصل آن حس آرامش براى درمانجويان عزيز است.

نویسنده:‌ مریم رمضان